top of page

Tunnistatko oman osaamisesi ja saatko tuotua sen esiin?

Osaamisen tunnistaminen on oman tekemisen ja ammatillisen kehittymisen reflektointia ja ajattelun ajattelua. Osaamisen tunnistamista ja sanoittamista kannattaa lähestyä eri näkökulmista, mittareista ja tulevaisuuden tarpeista. Koska maailma muuttuu, osaamisesi kehittyy ja tulevaisuutesi saattaa muuttaa suuntaa, on tarpeen tuntea itsensä myös osaajana ja oppijana. Reflektointi vie meitä usein ajassa taaksepäin. Oman ajattelun ajattelu haastaa näitä takaumia ja tarjoaa parhaimmillaan uusia tulokulmia tulevaan. Mitä olet saanut aikaan?

Monet osaamisen tunnistamisen työkalut auttavat nimeämään sitä, mitä on aikaisemmin tehnyt ja millaisia taitoja tekeminen on vaatinut. Työkalut perustuvat usein siihen, että ne auttavat vastaamaan kysymykseen “mitä olet saavuttanut tai saanut aikaan?” Kysymys on hyvä, mutta laaja, ja perustuu usein subjektiiviseen näkemykseen siitä, mikä on saavutus tai mitä menestys tai saavuttaminen itselle merkitsee. Siksi tähän itsereflektioon kannattaa tuoda erilaisia tarkentavia kysymyksiä.


Miten osaisin kertoa tästä kaikesta muille? Kun omaa osaamista on avannut aktiivisesti muille, se kiteytyy myös itselle.

Osaamista ja saavutuksia voi tunnistaa esimerkiksi tarkastelemalla työhistoriaa erilaisista lähtökohdista: numeroina, vastuina, adjektiiveina, verbeinä, tiimeinä, motivaatiotekijöinä tai saatuna palautteena. Mikään vastuu tai palaute ei vielä kerro juuri sinusta tai välttämättä osaamisestasi, mutta voi auttaa eteenpäin oman ajattelun ajattelussa. Mikä minusta tekee sen osaajan, ammattilaisen, joka koen olevani? Millaisessa ympäristössä onnistuin, mistä nautin ja mikä vei eteenpäin? Miten tämä näkyi tuloksina, toimintana, tekemisenä, ehkä numeroina? Miten tämä reflektoituu näkemykseeni itsestäni osaajana?

Miksi ajattelen omasta osaamisestani kuten ajattelen?

Paras lopputulos syntyy oman ajattelun ajattelusta - miksi ajattelen omasta osaamisestani kuten ajattelen. Löytyisikö uusia näkökulmia tai nostoja, ehkä jotain sellaista, mitä itse on pitänyt itsestään selvänä. Miten osaisin kertoa tästä kaikesta muille? Mihin osaamiseni kiteytyy? Miten tämä linkittyy siihen, mitä haluaisin tulevaisuudelta?

Kysymykset saattavat tuntua isolta ja työläiltä. Reflektoinnin apuna voi käyttää coachia, ja tulevaisuuden osaamistarpeiden määrittelyssä esimerkiksi mentoria. Urasparraajien joukosta voi löytyä tukea itsereflektioon. Tärkeintä on kuitenkin se työ ja aika, jonka avulla pääsee oman ajattelun ytimeen. Sisäinen työ on oleellinen osa prosessia, jota ei voi ulkoistaa.Kerro muille osaamisestasi

Hyvä tapa kiteyttää omaa ajattelua ja sanoittaa omaa osaamista on puhua siitä muille. Kaverilta voi saada uutta näkökulmaa, jota työympäristössä ei ole reflektoinut. Työkaverit ja erilaiset yhteistyökumppanit voivat antaa palautetta nykyisissä työtehtävissä toimimisesta.

Lisäksi esimerkiksi suorahakukonsultit ovat usein kiinnostuneita keskustelemaan osaamisesta ja tulevaisuuden toiveistasi, sekä hyviä kumppaneita esittämään oikeita kysymyksiä ymmärtääkseen osaamisestasi oleellisen.

Kun omaa osaamista on avannut aktiivisesti muille, se kiteytyy myös itselle. Kiteytymisen myötä myös painotuksia on helpompi muuttaa sen mukaan, mitä tehtävää on hakemassa tai missä kontekstissa osaamistaan haluaa avata.

Riina Hamrén

Riina työskentelee Employee Experience Leadina. Hän on kiinnostunut oppivista organisaatioista ja yksilöistä, jotka tuovat aitoa kilpailuetua liiketoiminnalle.

227 views0 comments

Comments


bottom of page